Inschrijven

 

Gegevens deelnemer

* Achternaam  
* Voorletters  
* 1e voornaam (volgens paspoort)  
* Roepnaam  
* Adres  
* Huisnummer en toevoeging  
* Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
* Mobielnummer  
* Email  
* Digitaal factuur mailadres  
* Geboorte datum   (formaat: 30-05-2000)
* Inschrijven voor  

Indien de deelnemer minderjarig is dienen de volgende velden te worden ingevuld.

Naam ouder/opvoeder  
Adres  
Huisnummer en toevoeging  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Email  

Opmerkingen

Vragen en/ of opmerkingen    

Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

* U heeft kennis genomen van de voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud hiervan
* U heeft kennis genomen van de inhoud van de privacyverklaring en gaat akkoord met de inhoud hiervan

Back to top