Maatregelen ter voorkoming van verspreiding Corona virus COVID-19 bij Verkeersschool Ruud Rutten

Voor cursisten van Verkeersschool Ruud Rutten zijn regels opgesteld i.v.m. COVID-19 preventie.

 • Houd afstand, schud geen handen en gebruik je gezond verstand!
 • Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan geef dit zo spoedig mogelijk door via kantoor@ruudrutten.nl of 077-3821984. Wij kijken samen voor een passende oplossing.
 • Was jouw handen regelmatig.
 • De medewerkers van Verkeersschool Ruud Rutten zijn bevoegd om cursisten met ziekteverschijnselen en cursisten die de regels niet naleven te weigeren.

Theorie:

 • Alle theorielessen mogen weer gewoon doorgaan.
 • Houd afstand van anderen.
 • Bij binnenkomst voor de theorielessen graag de handen desinfecteren middels de desinfectiegel.
 • Geef ook bij een toilet bezoek anderen de ruimte. Is de toilet bezet, wacht op gepaste afstand.
 • De deurkrukken en toiletten worden extra gereinigd.

Praktijk:

 • Alle praktijklessen mogen weer gewoon doorgaan.
 • Onze instructeurs mogen weer met een TTT en examen meerijden.
 • Tijdens een rijles mogen mogen er weer meerdere personen aanwezig zijn, dit betekend dat wij vanaf 17-01 onze leerlingen weer thuis of op een andere locatie ophalen en afzetten.
 • Cursisten dienen met gewassen handen de lesauto te betreden.
 • Instructeurs vragen de cursisten in de lesauto nogmaals de handen schoon te maken middels desinfectiegel of desinfectiedoekjes.
 • Na de praktijkles maakt iedere cursist de bedieningsunits schoon.

Indien nodig zullen wij onderstaande contactgegevens beschikbaar stellen ten behoeve van de uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD:

 • Volledige naam
 • Datum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De cursist/klant geeft toestemming voor het uitsluitend delen van de contactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- en contactonderzoek.
Deze gegevens zullen 14 dagen worden bewaard en worden daarna vernietigd.

Wij rekenen op jouw medewerking.
 

Back to top