Maatregelen ter voorkoming van verspreiding Corona virus COVID-19 bij Verkeersschool Ruud Rutten

Voor cursisten van Verkeersschool Ruud Rutten zijn regels opgesteld i.v.m. COVID-19 preventie.

 • Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen en gebruik je gezond verstand!
 • Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de rijles of theorieles niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via kantoor@ruudrutten.nl of 077-3821984.
 • Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de rijles of theorieles niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via de mail: kantoor@ruudrutten.nl of 077-3821984.
 • Neem contact met ons op indien je het nieuwe Coronavirus hebt gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 • Was jouw handen regelmatig.
 • De medewerkers van Verkeersschool Ruud Rutten zijn bevoegd om cursisten met ziekteverschijnselen en cursisten die de regels niet naleven te weigeren.

Theorie:

 • Het is voor ons niet toegestaan om klassikale theorielessen te verzorgen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Binnen ons gebouw dragen wij een mondkapje, als je zit dan mag het mondkapje af.
 • Bij binnenkomst voor de theorielessen graag de handen desinfecteren middels de desinfectiegel.
 • Geef ook bij een toilet bezoek anderen de ruimte. Is de toilet bezet, wacht op gepaste afstand.
 • De deurkrukken en toiletten worden extra gereinigd.

Praktijk:

 • Het is voor ons niet toegestaan om tussen 17:00 uur en 05:00 uur praktijklessen te verzorgen.
 • Tijdens een rijles mogen er niet meer dan twee personen in de lesauto aanwezig zijn, dit betekend dat onze leerlingen geen andere leerlingen op kunnen halen of naar huis kunnen brengen. Onze instructeurs zullen zelf met de leerlingen een juiste ophaallocaties afspreken.
 • Cursisten dienen met gewassen handen de lesauto te betreden.
 • Vanaf zaterdag 06-11 is het weer verplicht om tijdens de rijlessen een mondkapje te dragen, bij een TTT of praktijkexamen was dit al verplicht.
 • Helaas is het voor onze instructeurs niet toegestaan om met een TTT of examen mee te rijden.
 • Instructeurs vragen de cursisten in de lesauto nogmaals de handen schoon te maken middels desinfectiegel of desinfectiedoekjes.
 • Na de praktijkles maakt iedere cursist de bedieningsunits schoon.

Indien nodig zullen wij onderstaande contactgegevens beschikbaar stellen ten behoeve van de uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD:

 • Volledige naam
 • Datum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De cursist/klant geeft toestemming voor het uitsluitend delen van de contactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- en contactonderzoek.
Deze gegevens zullen 14 dagen worden bewaard en worden daarna vernietigd.

Wij rekenen op jouw medewerking.
 

Back to top